O nás

Chcel by som Vám predstaviť miništrantov našej farnosti. Kto teda sme? Slovo miništrant je z latinského ministrare- slúžiť, teda byť miništrantom je služba, služba Bohu i ľuďom. Nie sme tu len preto, aby priestor pred oltárom nevyzeral prázdno, či aby sme občas niečo podali; my pomáhame kňazom dôstojne sláviť obrady. Nie sme len estetickou zložkou, napomáhame tomu, aby Božie slovo mohlo prichádzať medzi nás a chceme byť blízko pri Bohu. Mnohí si možno myslia, že naša aktivita spočíva v pomoci na sv. omši a tým aj končí, no nie je to tak. Sme skupina mladých chlapcov, chalanov a dobrých kamarátov, stretávame sa nielen v kostole no i mimo neho. Máme stretká, súťaže a stretáme sa nielen pri modlitbe, ale aj keď chceme stráviť svoj voľný čas zábavou s kamarátmi. V poslednej dobe však nanešťastie mnoho mladých odchádza od Boha a mnohí sú nesmelí pridať sa medzi nás. Mohlo by nás byť aj viac, niekedy sa stane, že nemá kto prísť pomôcť na rôzne obrady. Preto treba povzbudzovať mladých chlapcov okolo seba, kamarátov, synov, vnukov, synovcov, aby sa nebáli prísť medzi nás, prísť bližšie k Bohu, prehĺbiť aj takto svoju vieru, nájsť nových kamarátov. Nikto sa nemusí báť, že ho medzi seba neprijmeme, stačí prísť a vždy sa nájde niekto, kto pomôže začleniť sa. Pretože je úžasné, môcť byť tak blízko pri oltári, tak blízko pri Bohu.