Príď mezdi nás

MinPB

Farnosť Považská Bystrica- mesto

Kostol Navštívenia Panny Márie

minfpb@gmail.com