Pripravme sa na Veľkú noc spolu

Milí miništranti, pozývame vás zapojiť sa do pôstnej prípravy 2018. Pravidelne budeme pridávať výzvy, ktoré bude treba splniť. Výzvy budú rôzne, rovnako ako aj spôsob ich plnenia.  Vyhodnotenie bude niekedy po Veľkej noci. Tak neváhaj a pridaj sa.


"Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní"

6. výzva (20.2. 2018):

Vždy, keď dnes budeš počuť alebo vidieť niečo zlé, pomodli sa Otčenáš za človeka, ktorý to povedal/vykonal.


"Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný"

7. výzva (21.2. 2018):

Nájdi si dnes aspoň 10 minút ticha na rozhovor s Bohom. V modlitbe popros Pána o silu a požehnanie na celé pôstne obdobie.