Pripravme sa na Veľkú noc spolu

Milí miništranti, pozývame vás zapojiť sa do pôstnej prípravy 2018. Pravidelne budeme pridávať výzvy, ktoré bude treba splniť. Výzvy budú rôzne, rovnako ako aj spôsob ich plnenia.  Vyhodnotenie bude niekedy po Veľkej noci. Tak neváhaj a pridaj sa.


          "Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane"

35. výzva (28.3. 2018):

Popros dnes v modlitbe Boha o niečo s dôverou, že kto prosí, ten dostane.


       "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal"

36. výzva (29.3. 2018):

Zúčastni sa na sv. omši.