Advent 2018


Ďakujeme všetkým za účasť a prajeme požehnané sviatky

Vyplnený kalendár prines do kostola/kaplnky najneskôr do 28.12. ak chceš byť zaradený do vyhodnotenia.